Znajdź nas na:

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie MANKO – kreatywna organizacja pozarządowa, inicjator kampanii społecznych i wydawca magazynów.

Przejdźmy jednak do początku. Wrzesień 1998, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Grupa znajomych wpada na pomysł, by stworzyć magazyn, dzięki któremu mogliby promować przyświecające im idee. Tak powstaje Miesięcznik Studencki MANKO.

W 2004 roku redakcja magazynu stworzyła Stowarzyszenie MANKO, zaś po roku, Miesięcznik Studencki był już skierowany do wszystkich krakowskich studentów, a od 2007 – również katowickich.

Od tej pory skutecznie nagłaśniamy wszelkie problemy i kwestie dotyczące zdrowia czy ekologii oraz rozpowszechnialiśmy takie wartości, jak wolność słowa, solidarność, rozwój osobisty, demokracja. Pozostaliśmy wierni swoim ideałom. Wciąż wierzymy, iż odpowiedzialność za przyszłość leży szczególnie na młodych obywatelach, lecz każdy ma siłę do dążenia do pozytywnych zmian. Właśnie dlatego staramy się aktywizować nie tylko studentów kulturalnej stolicy Polski, ale cale społeczeństwo – również tak zaniedbywanych seniorów.

Wyrazem tego jest organizowanie licznych kampanii społecznych oraz wydawanie magazynów, takich jak Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo czy Obywatelski Kraków.

Nasze projekty od samego początku nastawione były na szerzenie kultury, pomocy humanitarnej oraz ekologii. 2004 oraz 2005 roku skupione były na Festiwalu Kieslowskiego, Eko-segregacji oraz pomocy dla Czeczenii. W 2006, rok po realizacji międzynarodowej konferencji SmokeFree Europe 2005, w naszej działalności nastąpiła zmiana. Zwróciliśmy się wtedy głównie ku promowaniu zdrowia, realizując nasze najbardziej spektakularne kampanie: RyzyKochania, Lokal Bez Papierosa, Polska Bez Dymu czy Nie Pal Przy Dziecku.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i skuteczności zostaliśmy dostrzeżeni przez międzynarodowe organizacje zdrowotne, tj. WHO, Fundację Bloomberga, Tobacco Free Kids, World Lung Fundation.

Wytrwała praca Stowarzyszenia MANKO została uhonorowana nagrodami w wielu prestiżowych konkursach, w tym: Global Tobacco Control Alumni Awards for Excellence 2012 organizowanym przez Uniwersytet John’s Hopkins Bloomberg School of Public Health w kategorii "Tobacco Control Advocacy, Nagrodą Prymasa Polski „Białe Kruki”, podwójnym wyróżnieniem w konkursie dla najlepszych kampanii PR 2011 „Złote Spinacze”, organizowanym przez Związek Firm Public Relations oraz wyróżnieniem w Konkursie „Kryształy Soli”, przyznanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
icons/facebook.png
icons/youtube.png