Znajdź nas na:

Kampanie

Nie pal przy dziecku

Kampania „Nie pal przy dziecku” jest kontynuacją polityki antytytoniowej Stowarzyszenia MANKO.

Bierne palenie jest problemem, który dotyka całe społeczeństwo. Jednak to dzieci szczególnie odczuwają jego negatywne skutki. Niestety, często rodzice oraz opiekunowie, odpowiadający za ochronę swoich podopiecznych, narażają dzieci na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.

Każdego roku rodzi się w Polsce ponad 100 000 noworodków, których niedorozwój oraz choroby spowodowane są paleniem papierosów przez matkę lub osoby z jej otoczenia. Badania naukowe wykazują zależność biernego palenia z częstszym występowaniem nie tylko astmy, schorzenia układu oddechowego, chorób ucha środkowego, ale również zgonów noworodków (tzw. śmierć łóżeczkowa).

Wyznajemy zasadę „lepiej przeciwdziałać niż leczyć”. Wierzymy, że edukacja dotycząca biernego palenia znacząco wpływa na ograniczenie jego skutków. Podstawowym zatem zadaniem kampanii „Nie pal przy dziecku” jest ochrona dzieci oraz informowanie o problemie nie tylko kobiet w ciąży, ich najbliższego otoczenia, ale całego społeczeństwa.
Kampania realizowana na terenie Miasta Krakowa i województwa Małopolskiego. 

Partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.
Grupa docelowa: kobiety
w ciąży, ich najbliższe otoczenie, rodzice
i opiekunowie

Cele kampanii: edukacja zdrowotna

Adres www kampanii: www.niepalprzydziecku.pl

Facebook kampaniiwww.facebook.com/PrzyDzieckuNiePal
icons/facebook.png
icons/youtube.png