Znajdź nas na:

Kampanie

Polska bez dymu

Tytoń zabija na świecie więcej osób niż gruźlica, wirus HIV/AIDS i malaria razem wzięte. Przewiduje się, że w następnych 20 latach umieralność na skutek używania tytoniu będzie wynosiła ponad
8 milionów rocznie. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że jeżeli nie zostaną podjęte radykalne środki, epidemia tytoniu w XXI wieku może zabić ponad miliard ludzi. W Polsce z powodu czynnego i biernego palenia umiera 78 000 osób, tj. 16 razy więcej, niż ginie w wyniku wypadków drogowych.

Stowarzyszenie MANKO od lat promuje edukację zdrowotną. Każda z naszych kampanii antytytoniowych odniosła ogromny sukces. Poszerzając zakres naszych działań, wspólnie z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych założyliśmy Partnerstwo „Polska Bez Dymu”.

Jego celem jest integracja sił środowisk naukowych, eksperckich oraz społecznych. Sądzimy,
iż nowoczesna ochrona zdrowia wymaga wielosektorowych i skutecznych działań, często znacznie wykraczających poza środowiska medyczne. Dlatego Partnerstwo zrzesza wszelkie organizacje, które postrzegają zdrowie w kontekście dobra publicznego, oraz kierują się etyczną i profesjonalną postawą. Partnerstwo deklaruje wolę podejmowania wszelkich kroków, które doprowadzą do maksymalnego ograniczenia zjawiska używania wyrobów tytoniowych w Polsce – a co za tym idzie – eliminacji związanych z nim ogromnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.

Uczestnictwo w szeregu międzynarodowych szkoleń z zakresu tobacco control gwarantuje wysoką jakość podejmowanych przez nas działań oraz daje gwarancję spójności proponowanych rozwiązań
z uznanymi na całym świecie metodami.

Członkowie Partnerstwa:

Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Fundacja Dla Zdrowia, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO,Fundacji Serce Dziecka, Fundacji MATIO,Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskiej Unii Onkologii,  Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Naczelna Izba Lekarska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja „Wszystko dla Zdrowia”, Akademia Zdrowego Życia.
Grupa docelowa: całe społeczeństwo

Cele kampanii: edukacja zdrowotna

Adres www kampanii: www.polskabezdymu.pl

Facebook kampanii:  www.facebook.com/pl.bezdymu
icons/facebook.png
icons/youtube.png