Znajdź nas na:

Kampanie

Tell a story

Od niepamiętnych czasów opowieści są podstawową formą komunikacji. Dzięki nim przekazywano wiedzę i wartości z pokolenia na pokolenie. Początkowo były to wyłącznie historie opowiedziane ustnie, później – rysowane, aż w końcu – długo, długo później – spisywane. Ludzie kochają opowieści. Dobra historia przyciąga, wzbudza emocje, pokazuje nowe doświadczenia, proponuje rozwiązania, inspiruje i pozwala „wejść w buty” bohatera. Dzięki historiom pobudzamy nasze marzenia, wywołujemy chęć zmiany i działania.
Dzięki wielu zaletom historii, storytelling może odgrywać ogromną rolę w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży. Inspirowani tą wiedzą przygotowaliśmy i realizujemy w partnerstwie międzynarodowym projekt TELLaSTORY – Storyteling jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się.
Projekt proponuje holistyczne podejście, włączając innowacyjną metodę opowiadania historii StorySeekers® do praktyki nauczania i uczenia się, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu dla szkół podstawowych pn. TELLaSTORY.
Dzięki temu podejściu zaangażujemy całe środowisko szkolne w praktyczne korzystanie z idei storytellingu:
 • dyrekcję
 • trenerów nauczycieli,
 • nauczycieli
 • uczniów
Projekt obejmuje:
 • Badanie potencjału wdrożenia storytellingu w szkołach podstawowych
 • Opracowanie programu szkolenia dla trenerów nauczycieli, w zakresie storytellingu licencjonowaną metodą StorySeekers® oraz certyfikacja w tym zakresie, a także przeszkolenie 16 trenerów w 3 krajach partnerskich.
 • Opracowanie scenariuszy lekcji dla edukacji wczesnoszkolnej i dwóch wybranych przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej oraz pomocy dydaktycznych
 • Opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, dotyczących storytellingu oraz gry karcianej wspomagającej tworzenie historii; pilotażowe wdrożenie warsztatów w szkołach
 • Przeszkolenie 45 nauczycieli z 3 krajów partnerskich do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z dziećmi, według opracowanych scenariuszy – pilotaż programu w 2 wybranych szkołach
 • Powstanie portalu crowdsourcingowego TELLaSTORY, dla nauczycieli posługujących się metodą storytellingu – virtualnej przestrzeni wiedzy i wymiany doświadczeń oraz sieci nauczycieli.
 • Powstanie sieci certyfikowanych trenerów TELLaSTORY
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji z Polski, Czech i Słowenii:
 • Stowarzyszenie MANKO, Kraków, Polska – lider projektu
 • Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, Polska
 • CIK Trebnje, Słowenia
 • Zakladní Škola Gutha Járkovského, Praga, Czechy
Partnerem wspierającym projekt merytorycznie jest StorySeekers® Polska
 
Projekt realizowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+. Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
 
Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: projekty@storyseekers.pl
 
 

 
Rys. 1 elementy programu TELLaSTORY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
icons/facebook.png
icons/youtube.png