Znajdź nas na:

Media

Głos seniora

 „Głos seniora” to ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów. Właśnie ta grupa jest szczególnie narażona na wykluczenie społeczne po zakończeniu aktywności zawodowej.
Pierwszym zatem wyzwaniem, jakie stawia sobie Stowarzyszenie MANKO jest zmiana negatywnego wizerunku osób starszych w mediach. Uważamy, iż należy walczyć ze stereotypem zależnego, niesamodzielnego seniora.
Naszą główną ambicją jest zatem zaktywizowanie seniorów. Pragniemy, by czuli się niezbędni, by potrafili zagospodarować swój czas, rozwijali swoje umiejętności i hobby. Właśnie dlatego magazyn jest kierowany do seniorów i pisany dla seniorów.
Głos seniora to zarazem informator, poradnik, jak i platforma wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. 
Grupa docelowa:
seniorzy w wieku 60+
Nakład:
20-30 tys. egzemplarzy
icons/facebook.png
icons/youtube.png