Znajdź nas na:

Media

Obywatelski Kraków

Obywatelski Kraków jest pierwszą gazetą obywatelską w Krakowie zainicjowaną oddolnie przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie MANKO. Misją magazynu jest inspirowanie mieszkańców Krakowa do korzystania z przywilejów demokracji.
Stowarzyszenie MANKO zawsze stawiało na pierwszym miejscu edukację. Oprócz zdrowotnej, nie możemy zapomnieć o obywatelskiej. W przystępny sposób przybliżamy zawiłości  funkcjonowania samorządu lokalnego oraz budzimy zainteresowanie mieszkańców sprawami publicznymi.
Pragniemy motywować do podejmowania aktywności obywatelskiej  i dialogu z władzą. Chcemy też informować i edukować w sprawach ważnych dla Krakowa. Pragniemy stworzyć otwarte forum wymiany myśli różnych środowisk zaangażowanych w życie społeczne naszego miasta.
Gazeta „Obywatelski Kraków” to odpowiedź na potrzebę medium, które przekrojowo i w przejrzysty sposób będzie prezentować problemy miejskie oraz pozakazywać, jak w praktyce można realizować ideę samorządności.
Gazeta ma charakter dwumiesięcznika oraz jest bezpłatna.
Obywatelski Kraków to także portal internetowy, będący platformą informacji o inicjatywach obywatelskich; Kawiarenki Obywatelskie – miejsce spotkań i dyskusji na ważne i aktualne tematy, dotyczące Krakowa; Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego, będąca cyklem szkoleń z zakresu.
Grupa docelowa: mieszkańcy Krakowa

Nakład: 20 tys. egzemplarzy

Adres www:
www.obywatelskikrakow.pl

Adres Facebook:
www.facebook.com/ObywatelskiKrakow
icons/facebook.png
icons/youtube.png